Villicare is een onafhankelijk Family Office dat de belangen behartigt van een select aantal vermogende families.

ContactHet woord Villicus betekent rentmeester in het Latijn. Villicare is het werkwoord hiervan. Van oudsher betrof dit het zorgen voor een landgoed, maar in de loop van de eeuwen strekte dit zich ook meer en meer uit tot het zorgen voor het financiële goed. Dat is wat wij doen; het ontzorgen
en het regelen van talloze zaken op diverse gebieden voor vermogende families.
Copyright © 2016